AANSOEKVORM

Aansoek moet asseblief saam met u kind se inentingskaart, ouers se ID dokumente en afskrif van u mediesefonds kaart saamstuur word

Met ondertekening van hierdie vorm vrywaar ek Heeltyd Speeltyd, die eienaars en personeel van enige aanspreeklikheid met betrekking tot ‘n besering of enige voorval wat plaasvind tydens of as gevolg van my kind se teenwoordigheid by Heelltyd Speeltyd.  Ek onderneem om die gesondheid van die kinders op prys te stele n Heeltyd Speeltyd in kennis te stel van enige toestand wat my kind onderlede mag hê en om nie die ander kinders aan aansteeklike siektes bloot te stel nie.  Verder stem ek toe dat my kind die perseel geweier kan word en ‘n ander kind in sy /haar plek geregistreer kan word indien enige gelde aan Heeltyd Speeltyd verskuldig is na die 3de van enige maand . Registrasie fooi van R300.00 per jaar betaalbaar met registrasie van kind.  Ek onderneem om ‘n maand skriftelike kennis te gee as my kind nie meer die skool of naskool gaan bywoon nie